vrijdag 18 december 2015

Bezoek aan de kerststal in de kerk

In het kader van welzijnszorg zamelden we voedsel en producten in voor “ De Kapstok".