zondag 13 januari 2019

Sterzingen in de hele school

Driekoningen, driekoningen, 
Geef mij een nieuwe hoed.
Mijn oude is versleten.
Mijn moeder mag het niet weten.
Driekoningen, driekoningen,
Geef mij een nieuwe hoed.