zaterdag 29 juni 2019

Slot sociale vaardigheden: De kracht van 8

Beste ouders,

Ook dit jaar kwamen er weer enkele thema's aan bod van "De kracht van acht", ons project rond sociale vaardigheden. Deze week werd nog eens herhaald wat wij doorheen het hele jaar aan bod kwam.