woensdag 25 september 2019

Zorg_een voorbeeldje

Beste ouders,

Elke dinsdagnamiddag komt juf Jessica in onze klas en organiseren we een "zorg-namiddag"
Hierover geef ik graag wat meer uitleg: 
Vóór juf Jessica komt, ga ik rond in de klas (met de kleuters) en leg hen de opdrachten uit. 
Daarna gaan ze zelfstandig aan het werk. Ondertussen komt juf Jessica "aan" en flaneren we met twee juffen door de klas om alles in goede banen te leiden. 
Er zijn altijd vier tafels en dus vier groepjes. Soms worden er twee groepjes begeleid en werken de andere twee groepen zelfstandig. En soms (zoals in dit voorbeeld) schuiven de vier groepjes telkens door zodat iedereen alles gedaan heeft.
De vier opdrachten deze week:
- Vormen uitknippen op de lijn. (we maken een vormenkroon) Doel = schaargreep observeren, op de lijn knippen observeren.
- Vormen-figuren namaken. Doel = visuele discriminatie (goed kijken naar het voorbeeld en correct na maken.)
- Mandala met legende.  Doel = pengreep observeren, visuele discriminatie
- Vormenreeksen afmaken met figuren. Doel = Inzicht verwerven in ruimtelijke patronen, een ruimtelijke patroon verder zetten. 
Hieronder kunnen jullie eens mee "spieken"