zaterdag 13 juni 2020

Thema "op jou kunnen we bouwen"

Dag iedereen,

Zoals afgesproken, werd het werken met "bouwkaarten" of "opdrachtkaarten" herhaald in de klas. Dit is wat de kleuters ervan maakten!