zondag 20 september 2020

Vormen speuren in het verkeer

 Op maandag gingen wij vormen speuren in het verkeer! 
We kwamen er heel wat tegen! 

(En zelfs Florian z'n nieuwe zusje kwam even piepen!)