zondag 28 maart 2021

Het allermooiste ei

 Ohnee, ik wou het verhaal vertellen van het allermooiste ei, maar nu zijn mijn prentjes allemaal weggewaaid in het bos. Gelukkig had ik er nummertjes op gezet. 
Ik verdeelde mijn kleuters in groepjes en elk groepje mocht een aantal nummertjes gaan zoeken. 
Daarna probeerden ze ze in de goede volgorde te leggen. 

Maar... nu weten we het verhaal nog niet. Elk groepje kreeg enkele minuutjes om samen te overleggen waarover hun prentjes zouden gaan. Daarna gingen ze weer in de juiste volgorde staan en vertelde ze aan elkaar wat zij dachten. 

Verdere opdracht hierbij volgt woensdag!