vrijdag 10 januari 2020

Driekoningen zingen

"Driekoningen, driekoningen,
Geef mij een nieuwe hoed!
Mijn oude is versleten,
Mijn moeder mag het niet weten..."